Voorwaarden

1. Organisatie

Afwijkingen van het vastgestelde programma dienen 24 uur op voorhand worden aangevraagd om ons de tijd te laten de nodige wijzigingen in allocatie van personeel en materiaal te kunnen voorzien. Wijzigingen die niet binnen deze termijn zijn aangevraagd, kunnen niet gegarandeerd worden.

Reservatie
Elke reservatie dient schriftelijk bevestigd te worden door middel van een brief, email, fax. Het Gildepand zal de reservatie eveneens langs deze weg bevestigen. Iedere reservatie gemaakt door de klant behelst de voorwaardelijke instemming met de algemene verkoopsvoorwaarden.

Deelnemersaantal
Het aantal deelnemers dient 5 werkdagen voor de aanvang van de activiteit worden meegedeeld. Het definitief aantal deelnemers moet ten laatste 2 werkdagen voorafgaande aan de activiteit worden doorgegeven om de vergaderzaal in orde te kunnen brengen.

Beveiliging
Het Gildepand is niet verantwoordelijk voor het door de organistor meegebrachte materiaal.

Parking
Het Gildepand beschikt niet over een eigen parking. Er kan gebruik gemaakt worden van de publieke, betalende parking. De dichtsbijgelegen parkeergarages zijn parking "Vrijdagmarkt" en parking "Reep". Deze zijn op wandelafstand van Het Gildepand.

Vestiaire
Het Gildepand voorziet kosteloos een onbemande vestiaire. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk diefstal.

2. Betalingsvoorwaarden

Iedere reservatie is pas definitief na het terugsturen van de gedetailleerde bevestiging, ondertekend voor akkoord.
De betaling van de factuur, of het saldo, dient betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zal Het Gildepand het totaalbedrag van de factuur maandelijks met 1% verwijlintresten verhogen totdat de volledige betaling is uitgevoerd. Bovendien is er vanaf de eerste ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 25 €.

3. Annuleringsvoorwaarden

Bij volledige annulatie van een activiteit worden de hiernavolgende kosten aangerekend:
- annulatie tussen 30 en 15 dagen vóór het evenement: 50 % van de zaalhuur
- annulatie tussen 15 en 8 dagen vóór het evenement: 75 % van de zaalhuur
- annulatie minder dan 8 dagen vóór het evenement: 100 % van de zaalhuur

4. Prijswijzigingen

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

5. Schade

Alle door de klant veroorzaakte schade aan goederen en aan de inrichting van Het Gildepand wordt volgens opgave van Het Gildepand door de klant vergoed. Alle lokalen met inbegrip van de inrichting ervan worden in perfecte staat aan de klant ter beschikking gesteld wat door de klant aanvaard wordt door het in gebruik nemen ervan.

Het Gildepand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of diefstal van voertuigen, noch voor eventuele lichamelijke letsels aan klanten of derden veroorzaakt of opgelopen binnen het domein van Het Gildepand.

6. Klachten

In de mate van het mogelijke is de klant ertoe verplicht de eventuele klacht te melden tijdens zijn verblijf (en dus voor het vertrek), teneinde de directie de kans te bieden het voorwerp van de klacht te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen